tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Jak ustalić wysokość alimentów?

koncepcja prawa rodzinnego

Do ustalenia alimentów dochodzi najczęściej podczas rozwodu. Jest to trudna sytuacja dla całej rodziny, ale są one ważnym elementem procesu, gdyż pełnią funkcję zabezpieczenia dobrostanu jednego z małżonków lub małoletnich. Ich ostateczna wysokość zależy od możliwości finansowych rodzica, który ma je płacić. Jednak nie tylko, co jeszcze jest ważne?

Alimenty – zobowiązanie finansowe jednej ze stron

Rozpad rodziny to sytuacja, której chcemy uniknąć, ale która niestety zdarza się coraz częściej. Rozwód małżonków może przebiegać w neutralnej atmosferze, ale i tak wymaga wsparcia radcy prawnego. Korzystając z jego pomocy, mamy pewność, że wszystkie dokumenty zostaną przygotowane w odpowiedniej formie i złożone będą w terminie. Jednocześnie specjalista dopilnuje, abyśmy nie przeoczyli ważnych elementów, jak na przykład wysokość alimentów na dziecko.

Jest to zobowiązanie finansowe, które powinno być przeznaczone na zapewnienie jak najlepszych warunków życia małoletniego: na edukację, leczenie, spędzanie wolnego czasu, zakup potrzebnych artykułów, ubrań i akcesoriów. Ustalanie ich wysokości należy do najbardziej drażliwych tematów. Pewne kwestie reguluje sąd, ale we wniosku sami określamy i dokumentujemy jakiej wysokości alimentów oczekujemy.

Jak określić wysokość alimentów?

Zdarza się, że rodzice dojdą do porozumienia i sami określą wysokość i termin płacenia alimentów, spisując te informacje w formie aktu notarialnego. W sytuacji, gdy między byłym małżeństwem zaistniał konflikt, ich kwotę ustala sąd. Bierze pod uwagę między innymi:

  • aktualne warunki, w jakich żyje dziecko,
  • możliwości finansowe rodzica, który ma je płacić,
  • stopień zainteresowania rozwojem dziecka.

Alimenty mogą być wyższe, jeśli rodzić nie wykazuje zainteresowania losem dziecka. Analizowane są bieżące wydatki ponoszone na utrzymanie i wyżywienie dziecka, które jeśli się zmienią, mogą być w przyszłości podstawą wniosku o zmianę wysokości alimentów.