tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Blog

Na czym polega dział spadku?

Dział spadku w Polsce to proces prawny, który reguluje przekazanie majątku po osobie zmarłej jej spadkobiercom. Dział spadku określa, jak majątek zostanie podzielony między spadkobierców i jakie prawa i obowiązki mają ci, którzy dziedziczą majątek po zmarłej osobie. Główne informacje dot. działu spadku w Polsce Dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, bądź w drodze dziedziczenia […]

Czytaj dalej

Co podlega podziałowi majątku?

Rozwód to trudny i emocjonalnie obciążający czas dla małżonków, a jedną z konsekwencji rozwodu jest często konieczność podzielenia majątku małżeńskiego w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym prawem. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jak wygląda ten proces. Podział majątku małżonków W polskim prawie istnieje instytucja majątku wspólnego małżonków, która regulowana jest przede wszystkim przez przepisy […]

Czytaj dalej

Jak wygląda stwierdzenie nabycia spadku?

Po śmierci spadkodawcy powstaje konieczność uregulowania jego spraw majątkowych. Dziedziczenie może mieć charakter ustawowy lub testamentowy. W obu przypadkach niezbędne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, aby możliwe było stwierdzenie jego nabycia. Możesz zrobić to sądownie lub u notariusza. Stwierdzenie nabycia spadku przed sądem – jak wygląda? Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić […]

Czytaj dalej

Czym jest mediacja rodzinna?

Spośród różnych metod rozwiązywania sporów mediacja, a w tym mediacja rodzinna cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Wynika to z licznych korzyści, które płyną z jej przeprowadzenia – oczywiście pod warunkiem uzyskania przez strony konsensusu i zakończenia konfliktu. Mediacja rodzinna jest więc sposobem rozwiązania powstałego sporu. Jej cechą charakterystyczną jest to, że bierze w niej udział osoba […]

Czytaj dalej

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

W sprawach związanych z opieką nad dzieckiem Sąd kieruje się troską o dobro małoletniego. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców. Bywają jednak sytuacje, w których nie może być ona sprawowana wspólnie, a konieczne staje się jej ograniczenie, bądź nawet odebranie jednemu z rodziców.

Czytaj dalej

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Rozmaite sytuacje wymagają wsparcia, którego może udzielić osoba znająca przepisy prawa. Dokument, który jest wystawiany, określa się jako opinia prawna. Dobrze wiedzieć, kiedy jest sporządzana.

Czytaj dalej

Jak napisać pozew rozwodowy?

Przygotowanie oficjalnych dokumentów, szczególnie tych związanych ze sprawami z zakresu prawa, wiąże się z koniecznością zachowania ich najważniejszych elementów. Odwzorowanie struktury, zawarcie wszystkich niezbędnych informacji oraz odpowiednie uzasadnienie mogą wpływać na tok i szybkość załatwienia sprawy. Jak sytuacja wygląda w przypadku pozwu rozwodowego?

Czytaj dalej

Jak ustalić wysokość alimentów?

Do ustalenia alimentów dochodzi najczęściej podczas rozwodu. Jest to trudna sytuacja dla całej rodziny, ale są one ważnym elementem procesu, gdyż pełnią funkcję zabezpieczenia dobrostanu jednego z małżonków lub małoletnich. Ich ostateczna wysokość zależy od możliwości finansowych rodzica, który ma je płacić. Jednak nie tylko, co jeszcze jest ważne?

Czytaj dalej

Jak poradzić sobie z mobbingiem w pracy?

Mobbing jest to prześladowanie pracownika przez pracodawcę lub współpracownika. Osoba, która doświadcza nękania, poniżania czy ośmieszania, czuje się mniej wartościowa, co odbija się na jej psychice. Zjawisko jest karane, więc jeśli ktoś stał się ofiarą, powinien ujawnić ten fakt, zgłaszając się do Związku Zawodowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich lub bezpośrednio na policję i […]

Czytaj dalej

Jakie muszą być przesłanki do ubezwłasnowolnienia osoby?

Zasadniczo w państwie demokratycznym wszyscy jesteśmy równi i mamy takie same prawa. Czasami jednak dochodzi do wyjątkowych sytuacji, w wyniku których następuje ograniczenie praw. Jest tak na przykład w okolicznościach, w których występują przesłanki do orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu określonej osoby.

Czytaj dalej