tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Blog

Jak napisać pozew rozwodowy?

Przygotowanie oficjalnych dokumentów, szczególnie tych związanych ze sprawami z zakresu prawa, wiąże się z koniecznością zachowania ich najważniejszych elementów. Odwzorowanie struktury, zawarcie wszystkich niezbędnych informacji oraz odpowiednie uzasadnienie mogą wpływać na tok i szybkość załatwienia sprawy. Jak sytuacja wygląda w przypadku pozwu rozwodowego?

Czytaj dalej

Jak ustalić wysokość alimentów?

Do ustalenia alimentów dochodzi najczęściej podczas rozwodu. Jest to trudna sytuacja dla całej rodziny, ale są one ważnym elementem procesu, gdyż pełnią funkcję zabezpieczenia dobrostanu jednego z małżonków lub małoletnich. Ich ostateczna wysokość zależy od możliwości finansowych rodzica, który ma je płacić. Jednak nie tylko, co jeszcze jest ważne?

Czytaj dalej

Jak poradzić sobie z mobbingiem w pracy?

Mobbing jest to prześladowanie pracownika przez pracodawcę lub współpracownika. Osoba, która doświadcza nękania, poniżania czy ośmieszania, czuje się mniej wartościowa, co odbija się na jej psychice. Zjawisko jest karane, więc jeśli ktoś stał się ofiarą, powinien ujawnić ten fakt, zgłaszając się do Związku Zawodowego, Państwowej Inspekcji Pracy, Rzecznika Praw Obywatelskich lub bezpośrednio na policję i […]

Czytaj dalej

Jakie muszą być przesłanki do ubezwłasnowolnienia osoby?

Zasadniczo w państwie demokratycznym wszyscy jesteśmy równi i mamy takie same prawa. Czasami jednak dochodzi do wyjątkowych sytuacji, w wyniku których następuje ograniczenie praw. Jest tak na przykład w okolicznościach, w których występują przesłanki do orzeczenia o ubezwłasnowolnieniu określonej osoby.

Czytaj dalej