tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl
Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie
Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Blog

W jaki sposób radca prawny może pomóc w sprawach związanych z prawem pracy?

W dobie dynamicznych zmian na rynku pracy oraz rosnącej liczby konfliktów pracowniczych, wsparcie ze strony radcy prawnego staje się nieocenione. Profesjonalna pomoc prawna może ułatwić zarówno pracownikom, jak i pracodawcom rozwiązanie problemów związanych z prawem pracy. W poniższym artykule przyjrzymy się bliżej, w jaki sposób radca prawny może pomóc w takich sytuacjach. Kiedy pracownik lub […]

Czytaj dalej

Jakie są podstawowe obowiązki radcy prawnego w procesie sądowym?

Radca prawny to zawód prawniczy, który odgrywa kluczową rolę w systemie sprawiedliwości. Jego głównym zadaniem jest udzielanie pomocy prawnej klientom, zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom gospodarczym. W procesie sądowym radca prawny pełni wiele istotnych funkcji, które mają na celu zapewnienie sprawiedliwego i efektywnego rozstrzygnięcia sporu. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej takim podstawowym obowiązkom. […]

Czytaj dalej

Jakie są najczęstsze błędy popełniane przez przedsiębiorców w umowach handlowych?

Umowy handlowe są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa, każdy przedsiębiorca musi na co dzień radzić sobie z zawieraniem i realizacją umów z kontrahentami. Niestety, w praktyce często zdarza się, że umowy te są źródłem problemów. W niniejszym artykule omówimy błędy, na które warto zwrócić uwagę, aby uniknąć nieprzyjemności i […]

Czytaj dalej

Na czym polega dział spadku?

Dział spadku w Polsce to proces prawny, który reguluje przekazanie majątku po osobie zmarłej jej spadkobiercom. Dział spadku określa, jak majątek zostanie podzielony między spadkobierców i jakie prawa i obowiązki mają ci, którzy dziedziczą majątek po zmarłej osobie. Główne informacje dot. działu spadku w Polsce Dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, bądź w drodze dziedziczenia […]

Czytaj dalej

Co podlega podziałowi majątku?

Rozwód to trudny i emocjonalnie obciążający czas dla małżonków, a jedną z konsekwencji rozwodu jest często konieczność podzielenia majątku małżeńskiego w sposób sprawiedliwy i zgodny z obowiązującym prawem. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jak wygląda ten proces. Podział majątku małżonków W polskim prawie istnieje instytucja majątku wspólnego małżonków, która regulowana jest przede wszystkim przez przepisy […]

Czytaj dalej

Jak wygląda stwierdzenie nabycia spadku?

Po śmierci spadkodawcy powstaje konieczność uregulowania jego spraw majątkowych. Dziedziczenie może mieć charakter ustawowy lub testamentowy. W obu przypadkach niezbędne jest złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, aby możliwe było stwierdzenie jego nabycia. Możesz zrobić to sądownie lub u notariusza. Stwierdzenie nabycia spadku przed sądem – jak wygląda? Stwierdzenie nabycia spadku nie może nastąpić […]

Czytaj dalej

Czym jest mediacja rodzinna?

Spośród różnych metod rozwiązywania sporów mediacja, a w tym mediacja rodzinna cieszy się rosnącym zainteresowaniem. Wynika to z licznych korzyści, które płyną z jej przeprowadzenia – oczywiście pod warunkiem uzyskania przez strony konsensusu i zakończenia konfliktu. Mediacja rodzinna jest więc sposobem rozwiązania powstałego sporu. Jej cechą charakterystyczną jest to, że bierze w niej udział osoba […]

Czytaj dalej

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

W sprawach związanych z opieką nad dzieckiem Sąd kieruje się troską o dobro małoletniego. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców. Bywają jednak sytuacje, w których nie może być ona sprawowana wspólnie, a konieczne staje się jej ograniczenie, bądź nawet odebranie jednemu z rodziców.

Czytaj dalej

Kiedy sporządza się opinię prawną?

Rozmaite sytuacje wymagają wsparcia, którego może udzielić osoba znająca przepisy prawa. Dokument, który jest wystawiany, określa się jako opinia prawna. Dobrze wiedzieć, kiedy jest sporządzana.

Czytaj dalej

Jak napisać pozew rozwodowy?

Przygotowanie oficjalnych dokumentów, szczególnie tych związanych ze sprawami z zakresu prawa, wiąże się z koniecznością zachowania ich najważniejszych elementów. Odwzorowanie struktury, zawarcie wszystkich niezbędnych informacji oraz odpowiednie uzasadnienie mogą wpływać na tok i szybkość załatwienia sprawy. Jak sytuacja wygląda w przypadku pozwu rozwodowego?

Czytaj dalej