tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl
Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie
Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Na czym polega dział spadku?

podział spadku

Dział spadku w Polsce to proces prawny, który reguluje przekazanie majątku po osobie zmarłej jej spadkobiercom. Dział spadku określa, jak majątek zostanie podzielony między spadkobierców i jakie prawa i obowiązki mają ci, którzy dziedziczą majątek po zmarłej osobie.

Główne informacje dot. działu spadku w Polsce

Dziedziczenie odbywa się na podstawie testamentu, bądź w drodze dziedziczenia ustawowego. Jeśli zmarła osoba sporządziła ważny testament, w którym wyraziła swoją wolę dotyczącą pozostawionego majątku, to dziedziczenie będzie odbywać się zgodnie z treścią testamentu. W przypadku braku testamentu lub nieważności testamentu, dziedziczenie nastąpi zgodnie z przepisami ustawowymi, tj. w sposób określony w Kodeksie Cywilnym. Najczęściej spadek dziedziczą dzieci i małżonek, a w razie ich braku – rodzice, rodzeństwo zmarłej osoby, bądź dalsi krewni. Po przyjęciu spadku między spadkobiercami można dokonać działu spadku.

Jaki jest cel działu spadku?

Specjalizując się w zagadnieniach związanych z podziałem spadku w Giżycku, przypominamy, że głównym zadaniem tego postępowania jest dokonanie sprawiedliwego podziału majątku zmarłej osoby między spadkobierców, zgodnie z nabytymi udziałami w spadku. Podział może być dokonywany na różne sposoby, w szczególności poprzez podział fizyczny rzeczy, bądź jej przyznanie jednemu ze spadkobierców i spłatę na rzecz pozostałych. Postępowanie to może wiązać się z szeregiem wzajemnych rozliczeń między spadkobiercami (np. z tytułu poczynionych na spadek nakładów, pobierania pożytków ze spadku czy spłacenia długów spadkowych, jak poniesienie kosztów pogrzebu).