tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl
Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Sprawy spadkowe

Podział spadku – Olsztyn, Giżycko

Nasza kancelaria świadczy również usługi w zakresie szeroko pojętego prawa spadkowego, w tym dotyczące podziału spadku. W zależności od sytuacji udzielamy porad prawnych bądź też reprezentujemy Klienta w sprawach sądowych.

Udzielając porad prawnych, oferujemy możliwość umówienia się na bezpośrednią konsultację bądź skorzystania z wersji e-usług. W trakcie wizyty, podobnie jak w przypadku podziału majątku, pracownik kancelarii szczegółowo analizuje daną sprawę na podstawie dostarczonych dokumentów i przekazanych informacji. Dane te stanowią podstawę zaproponowanego rozwiązania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spadkowego. W przypadku reprezentacji Klienta podczas podziału spadku w sądzie wsparcie specjalistów obejmuje reprezentację na rozprawach oraz przygotowanie wszelkich pism sądowych i innych niezbędnych dokumentów. Klient ma zapewnione pełne wsparcie i pomoc na każdym etapie sprawy.

W szczegółowej ofercie usług dotyczących spraw spadkowych znajdują się wszelkie zagadnienia związane ze:

W zależności od potrzeb Klienta zapewniamy również niezbędne doradztwo.

Kiedy możliwe jest unieważnienie testamentu?

W przypadku podziału spadku w drodze dziedziczenia testamentowego zdarzają się sytuacje, kiedy testament, czyli rozporządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci, jest unieważniany. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego unieważnienie testamentu może mieć miejsce w sytuacji, gdy został on sporządzony:

Złożenie wniosku o unieważnienie testamentu może mieć miejsce podczas prowadzonego postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Nieważność testamentu może zachodzić też z innych przyczyn, o których poinformują Państwa nasi radcy prawni.  

Podział spadku – dziedziczenie testamentowe i ustawowe

Poszczególne sprawy dotyczące podziału spadku, w jakich specjalizujemy się od wielu lat, są rozwiązywane w różny sposób. Tutaj kluczowe jest, aby w pierwszej kolejności ustalić czy zmarła osoba pozostawiła testament. Jeżeli tak, to on ma pierwszeństwo w kwestii warunków dziedziczenia. W przypadku jego braku lub też unieważnienia zastosowanie mają zasady dziedziczenia ustawowego, które są ściśle określone w Kodeksie Cywilnym. Pierwszym krokiem w dziedziczeniu ustawowym jest ustalenie kręgu spadkobierców oraz określenie ich udziału w spadku. Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego pierwszą linię dziedziczenia stanowią osoby najbliższe zmarłemu, czyli współmałżonek oraz dzieci. W dalszej kolejności znajdują się: rodzice, rodzeństwo oraz krewni rodzeństwa.

Kolejność ta przedstawia się następująco:

Warto mieć na uwadze, że obecność i przyjęcie spadku przez spadkobierców z pierwszej linii automatycznie wyklucza możliwość przejęcia spadku przez dalszych krewnych.

Co wchodzi w skład majątku spadkodawcy?

Niezależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament, czy też podział majątku nastąpi w drodze dziedziczenia ustawowego, niezwykle ważne jest przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji majątku. Przedmiotem działu spadku jest wszystko, co pozostawił po sobie spadkodawca, a więc:

Oczywiście do majątku osoby zmarłej zaliczane są też wszystkie długi spadkowe, za które pełną odpowiedzialność ponoszą spadkobiercy od chwili przyjęcia spadku.

Podział majątku na drodze postępowania sądowego

Jeżeli spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia i niemożliwe jest polubowne rozwiązanie sprawy, jedynym wyjściem jest wszczęcie postępowania sądowego o podział spadku. Zadaniem tego postępowania jest dokonanie podziału majątku spadkowego między uprawnione osoby z uwzględnieniem interesów wszystkich uczestników. Kierując się wieloletnim doświadczeniem w sprawach spadkowych, prowadzimy całość takiego postępowania od początku do końca.

Skorzystanie z naszej pomocy usprawni proces rozliczeń związanych z dziedziczeniem i pozwoli Państwu spokojnie przejść przez ten trudny okres.

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Masz pytania?

Giżycko

Radca Prawny Paweł Bujko

ul. Warszawska 6/4

11-500 Giżycko

kancelaria@pawelbujko.pl

tel.: 663 803 028

 

 

Olsztyn

Radca Prawny Paweł Bujko

ul. Lanca 3 lok.1

10-528 Olsztyn

kancelaria@pawelbujko.pl

tel.: 663 803 028