tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Jak napisać pozew rozwodowy?

pisanie pozwu rozwodowego

Przygotowanie oficjalnych dokumentów, szczególnie tych związanych ze sprawami z zakresu prawa, wiąże się z koniecznością zachowania ich najważniejszych elementów. Odwzorowanie struktury, zawarcie wszystkich niezbędnych informacji oraz odpowiednie uzasadnienie mogą wpływać na tok i szybkość załatwienia sprawy. Jak sytuacja wygląda w przypadku pozwu rozwodowego?

Pozew rozwodowy – najważniejsze informacje

Pozew rozwodowy jest rodzajem pisma procesowego, którego celem jest zainicjowanie postępowania rozwodowego. Trzeba pamiętać, że każdy z małżonków ma prawo złożyć takie pismo i osoba, która się pod nim podpisuje, staje się oficjalnie powodem. Strona, która pragnie zakończyć związek małżeński, musi przygotować dokument zgodny z przyjętymi zasadami.

W niektórych sytuacjach warto skorzystać z pomocy radcy prawnego, który zadba o to, aby dokument zgodny był z aktualnie obowiązującymi przepisami. Gotowe pismo składa się do sądu okręgowego właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. Dołączyć do niego trzeba odpis aktu małżeństwa, a jeśli są niepełnoletnie dzieci, również odpisy ich aktów urodzenia. Wnoszenie pozwu związane jest z dokonaniem opłaty.

Co zawiera pozew rozwodowy?

W pozwie rozwodowym przede wszystkim należy umieścić informacje na temat tego kto jest powodem, a kto pozwanym razem z danymi osobowymi każdej ze stron oraz dane sądu, do którego kierujemy dokument. Pismo powinno zawierać odpowiedni tytuł, czy wnosimy pozew bez orzekania, czy z orzeczeniem o winie. Dodatkowo powinien zawierać:

  • przyczyny rozpadu związku (z dowodami, powołaniem świadków);
  • argumenty, dlaczego rozwód jest najlepszym rozwiązaniem w danej sytuacji;
  • wysokość alimentów, jeśli powód o takie wnioskuje.

Trzeba pamiętać, że orzekanie lub nieorzekanie o winie wymaga innego uzasadnienia i dowodów. W dokumencie umieścić można również informacje na temat oczekiwań co do ustalenia kontaktów z dzieckiem oraz podziale majątku małżeńskiego, co sprawia, że od razu można uporządkować najważniejsze kwestie związane z rozwodem.