tel: 663 803 028
email: kancelaria@pawelbujko.pl

Kancelaria Radcy Prawnego
w Giżycku i Olsztynie

Jak uzyskać prawo do opieki nad dzieckiem?

podział władzy rodzicielskiej

W sprawach związanych z opieką nad dzieckiem Sąd kieruje się troską o dobro małoletniego. Władza rodzicielska przysługuje obojgu rodziców. Bywają jednak sytuacje, w których nie może być ona sprawowana wspólnie, a konieczne staje się jej ograniczenie, bądź nawet odebranie jednemu z rodziców.

Czym kieruje się sąd podczas podziału władzy rodzicielskiej?

Dla sądu priorytetem jest dobro małoletnich dzieci. W sprawach rodzinnych tego typu, w których specjalizuje się nasza Kancelaria Radcy Prawnego, Sąd bierze pod uwagę to, w jakim stopniu osoba starająca się o uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem może zaspokoić potrzeby małoletniego. Na podstawie materiału dowodowego zaproponowanego przez strony sąd dokonuje oceny sytuacji i stwierdza, czy osoba starająca się o uzyskanie prawa do opieki nad małoletnim, daje rękojmię należytego zaspokojenia tych potrzeb. W postępowaniu tym bada się czy dziecko zapewnione ma odpowiednie warunki życiowe, które pozwolą mu na prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny. Zadaniem opiekunów dziecka jest zagwarantowanie mu właściwej edukacji oraz przygotowanie do wejścia w dorosłość.

Sąd podejmując decyzję bierze pod uwagę między innymi dochody, kompetencje wychowawcze, zatrudnienie oraz miejsce zamieszkania strony, która chce sprawować opiekę nad dzieckiem. Starając się o uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem, zawsze warto skorzystać z pomocy prawnika, na przykład radcy prawnego.